Sorumlu üretimi değişmez temel gereklilik olarak görürüz. İklim değişikliği kaynaklı etkiler başta olmak üzere çevresel etkilerimizi azaltmaya, yeşil döngüsel ekonomiye geçişte rol oynamaya, iş sağlığı ve güvenliği alanında en iyi performansı sağlamak üzere öncü uygulamaları hayata geçirmeye odaklanırız.

İklim Değişikliği

İklim değişikliğinin neden olduğu tüm çevresel riskleri göz önünde bulundurarak, yalnızca günümüzü değil geleceği de düşünen bir sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceğimize daha iyi bir yön vermek ve ülkemize katma değer sağlamak için çalışıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını temel sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı sıfır iş kazası hedefiyle yönetiriz. Çalışanlarımızın sağlığını ve tesislerimizin güvenliğini ön plana alarak oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız risklerin etkin yönetimine kılavuzluk eder.

Döngüsel Ekonomi

Kaynakların daha verimli kullanıldığı, tüm malzemelerin yeniden üretim sürecine kazandırıldığı döngüsel ekonominin hepimiz için daha iyi bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyoruz.

Su Yönetimi

Üretim proseslerimizin vazgeçilmez bir parçası olan suyun ekonomik kullanımını önemsiyoruz. Bu kapsamda suyun döngüsel olarak proseslerimizde tekrar kullanılması yoluyla verimliliğimizi arttırarak doğal su kaynaklarını korumayı amaçlarız.

Enerji Yönetimi

Enerjinin etkin kullanımına yönelik çalışmalarla doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına katkı sağlarken, rekabet avantajı da elde ediyoruz. Yenilenebilir enerjinin öneminin bilinciyle yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretme çalışmalarına da öncelik veriyoruz.

Biyoçeşitlilik

Bulunduğumuz bölgelerde canlı türlerine zarar vermeden faaliyet göstermeye önem veriyoruz.  Üretim faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini gözlemleyerek operasyonlarımızın etkilerini değerlendiriyoruz.