Gelişen bir sanayi, güçlü bir ekonomi için stratejik bir adım

Erdemir’in üretime başlaması kalkınma planı doğrultusunda ekonomisini geliştirmeye çalışan Türkiye için dönüm noktalarından biriydi. 1950’li yıllarda sanayi alanında ciddi hamleler başlatan Türkiye’nin, önemli miktarda döviz harcayarak gerçekleştirdiği ithalatın önemli bölümünü yassı mamulden üretilen ürünler oluşturuyordu. Yeni sanayi kollarının gelişebilmesi için yassı çelik ihtiyacı giderek artıyordu. İşte bu noktada Türkiye’nin kalkınma planlamasında en önemli stratejik adımlardan biri atıldı ve Erdemir’in kurulmasına karar verildi.

1959 yılında Sanayi Bakanlığı'nca kurulan bir heyet ile ABD'de Koppers şirketi tarafından yapılabilirlik etüdü ve yassı çelik üretecek tesisi kuracak şirketin statüsü üzerine çalışmalar başlatıldı. Koppers Associates SA, İş Bankası A.Ş., Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yassı çelik üretecek şirketin kurucuları arasında yer aldı. Bu kuruluşlarca 1959 yılı sonunda imzalanan bir protokol ile kurulacak şirket için kanun tasarısı, Kurucular Anlaşması ve Şirket Esas Sözleşmesi gibi esasları hazırlamak ve yürütmek için bir müteşebbis heyeti seçildi.

Türkiye'nin ilk yassı çelik üretim tesisinin kurulması için 12 Şubat 1960'ta Kurucular Anlaşması imzalandı. 28 Şubat 1960 tarihinde kabul edilen 7462 sayılı bir kanunla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) adıyla bir anonim şirket kurulması için Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Süratle sanayileşme hamlesi yapan Türkiye'de gerek mevcut sanayinin beslenmesi gerekse yeni sanayi kollarının kurulup gelişmesi için, 11 Mayıs 1960 tarihinde özel bir yasayla kuruluşu resmen tescil edildi.

Erdemir, 15 Mayıs 1965 tarihinde yıllık 0,5 milyon ton ham çelik ve 0,4 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesiyle yolcuğuna başladı.

Sürekli büyüme stratejisiyle Türkiye’nin lider çelik üreticisi oldu

Erdemir, Türk sanayisinin artan ihtiyaçları doğrultusunda üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini sürekli geliştirdi. Türkiye’nin en büyük yatırım projelerine imza atan Erdemir, 

1,5 milyar ABD doları tutarındaki Kapasite Artırma ve Modernizasyon Yatırımlarını (KAM I ve KAM II) 1996'da tamamladı. 1998 yılında Karadeniz'in ve Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Yeni Liman Tesisleri, 1999'da Kalay/Krom Kaplama Tesisi hizmete girdi. Türkiye’nin tek levha haddehanesi 2006 yılında devreye alındı.

Erdemir gerçekleştirdiği yatırımlarla kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırırken, kurduğu ve satın aldığı İskenderun Demir ve Çelik A.Ş (İsdemir), Erdemir Çelik Servis Merkezi (Ersem), Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş (Ermaden), Erdemir Romania S.R.L. Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile büyümeye devam etti.

Erdemir ve bağlı şirketleri için 2006 yılı bir dönüm noktası oldu. Ülkemizin en büyük gruplarından OYAK bünyesine katılan Erdemir ve bağlı şirketleri OYAK’ın finansal gücü ve deneyimiyle güçlü büyümesini sürdürdü.

Türkiye yassı çelik sektöründe bir okul olan Erdemir, bütünüyle kendi mühendis ve işçilerinin bilgi birikimi ve emeğinin ürünü olan Yeni 1 No.lu Yüksek Fırın Ayşe’yi 2008 yılında devreye aldı. 

Müşterilerinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları için yenilikçi çözümler sumayı ve sorumlu üretim anlayışı doğrultusunda kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı hedefleyen Erdemir, ileri çelik araştırmaları yürütmek üzere 2014 yılında Ar-Ge Merkezi’ni kurdu. Erdemir özellikle otomotiv sanayisine yönelik kaliteli özel üretimleri gerçekleştiren, yüksek teknolojik özelliklere sahip 2. Sürekli Galvanizleme Hattını ise 2018 yılında devreye aldı. Diğer yandan Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd., Erdemir Enerji, İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ve Kümaş Manyezitle birlikte büyümesini sürdürdü.

OYAK Maden Metalürji şirketleri olarak Erdemir ve bağlı şirketleri, üretimleri, finansal performansları sağladıkları istihdam ve sürdürülebilir gelişmeye katkılarıyla ülkemiz için çalışmaya devam ediyor. 

Kalkınmanın Tarihi

Kilometre Taşları

Gelişen bir sanayi, güçlü bir ekonomi için stratejik adımlar.