Paydaşlarımız için değer yaratma anlayışını benimsiyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yarattığımız istihdam ve bölgenin kalkınmasına verdiğimiz destekle yerel toplulukların sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamayı esas alırız.

Çalışanlar

En değerli varlığımız olarak kabul ettiğimiz insan kaynağımızın mutlu olacağı bir iş ortamı sunan, beklentilerine her yönüyle cevap veren ve motive eden bir yönetim anlayışıyla sektörümüzde en çok tercih edilen işveren olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkin insan kaynakları uygulamaları tasarlar ve hayata geçiririz.

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri

Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Yolsuzlukla Mücadele Politikası, tüm iş ilişkilerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı içerir. İnsan haklarına saygı göstermeyi, çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda Uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet etmek ve haksız rekabetten kaçınmak konusunda güvence sağlıyoruz.

Toplum

Toplumun sosyal gelişimine ve refahına katkıda bulunarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmaya destek olmayı temel sorumluluklarımızdan birisi olarak görüyoruz. Toplum için sürdürülebilir ve kalıcı değer üretmek amacıyla farklı alanlarda sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütüyoruz. Çeşitli iş birlikleri aracılığıyla geliştirdiğimiz eğitim ve kültür-sanat eksenli projelerimizle toplumsal gelişimi destekleriz.