Tarihçe

Sanayi üretiminin ekonomide ağırlık kazanmaya başladığı 1950'li yıllarda, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısında büyük değişimler yaşandı. Tarım kredilerinin artırıldığı, karayolu, baraj inşaatları ve sulama işlerine hız verildiği bu dönemde kentleşme artarken, teneke, boru, vagon, ziraat aletleri gibi pek çok sektörde yassı çeliğe duyulan ihtiyaç had safhaya ulaştı. Bu ihtiyacı girişilen büyük yatırımlar sonucu giderek azalan döviz rezervleriyle karşılamak ise neredeyse imkânsızdı.

İlk Tohumlar 1954’te Atıldı

1954 yılında Sümerbank öncülüğünde, ilgili bakanlıklardan temsilcilerin yer aldığı bir komisyon oluşturularak ulusal demir çelik sanayisinin gerekliliği gündeme getirildi. 1959 yılında ise Sanayi Bakanlığı'nca kurulan bir heyet ile ABD'de Koppers şirketi tarafından yapılabilirlik etüdü ve tesisi kuracak şirketin statüsü üzerine çalışmalar başlatıldı. Koppers Associates SA, İş Bankası A.Ş., Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yassı çelik üretecek şirketin kurucuları arasında yer aldı. Bu kuruluşlarca 1959 yılı sonunda imzalanan bir protokol ile kurulacak şirket için kanun tasarısı, Kurucular Anlaşması ve Şirket Esas Sözleşmesi gibi esasları hazırlamak ve yürütmek için bir müteşebbis heyeti seçildi.

Türkiye’nin İlk Yassı Çelik Üretim Tesisi Kuruldu

Türkiye'nin ilk yassı çelik üreticisi tesisinin kurulması için 12 Şubat 1960'ta Kurucular Anlaşması imzalandı. 28 Şubat 1960 tarihinde kabul edilen 7462 sayılı bir kanunla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) adıyla bir anonim şirket kurulması için Bakanlar Kurulu'na yetki verildi. Süratle sanayileşme hamlesi yapan Türkiye'de gerek mevcut sanayinin beslenmesi gerekse yeni sanayi kollarının kurulup gelişmesi için, 11 Mayıs 1960'ta kuruluşumuz resmen tescil edildi.

1961 yılında başlayan inşaat ve montaj çalışmaları 42 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 15 Mayıs 1965'te yaklaşık 0,5 milyon ton ham çelik ve 0,4 milyon ton yassı çelik kapasitesiyle üretim yolculuğumuz başladı.

2008’de Yeni “Ayşe” Üretime Başladı

Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımlarından olan 1,5 milyar dolar tutarındaki Kapasite Artırma ve Modernizasyon Yatırımları'nı (KAM I ve KAM II) 1996'da tamamladık. 1998 yılında Karadeniz'in ve Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Yeni Liman Tesislerimiz, 1999'da Kalay/Krom Kaplama Tesisimiz hizmete girdi. 2008 yılında bütünüyle kendi mühendis ve işçilerimizin bilgi birikimi ve emeğinin ürünü olan Yeni 1 No.’lu Yüksek Fırınımız Ayşe üretime başladı.

Sürekli Büyüme ile Yola Devam

Kapasite artırımı yatırımlarının yanı sıra büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yeni şirketler kurarak, yurt içinde ve yurt dışında satın almalar yaparak bir şirketler topluluğuna dönüştük. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin amiral gemisi olduğu OYAK Maden Metalürji'de; İskenderun Demir ve Çelik A.Ş (İsdemir), Erdemir Çelik Servis Merkezi (Ersem), Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş (Ermaden), Erdemir Romania S.R.L. Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Erdemir Mühendislik), Erdemir Asia Pacific Pte. Ltd., Erdemir Enerji, İsdemir Linde Gaz Ortaklığı, yer alıyor.

OYAK Maden Metalürji 27 Şubat 2006 tarihinden itibaren Türkiye'nin en büyük gruplarından olan OYAK'ın uluslararası piyasalardaki tecrübesi, finansal gücü ve çağdaş yönetim ilkeleri ışığında faaliyetlerini sürdürüyor.

Kronoloji

© 2022 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.