Erdemir ve İsdemir’de hedef 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, net sıfır emisyon ile üretim için yol haritasını açıkladı. Karbonsuzlaşma çalışmalarına hız veren Erdemir ve İsdemir, 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, ağırlıklı yurt dışı finansman kaynaklı olmak üzere 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı yapacaklarını belirterek, “OYAK’ın başarı hikâyesinin sırrı değişime öncülük etme yeteneğinde yatıyor. OYAK’ın gücü ve stratejik hamleleriyle küresel bir oyuncu haline gelen demir-çelik sektörünün öncüleri Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm yolculuğunda da ülkemizde sektöre yön verecek” dedi.

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan ülkemizin sanayi devleri Erdemir ve İsdemir, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı verecek şekilde Net Sıfır Yol Haritası’nı açıkladı. Yeşil dönüşüm adımlarını şekillendiren Erdemir ve İsdemir, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022 yılına göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Avrupa’nın ikinci, dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi konumunda olan Türkiye’nin sektördeki öncü üreticileri Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm uyum çalışmalarıyla da çelik sektöründe etkin bir rol oynamaya devam edecek.

Geleceğin iş dünyasına şekil veriyoruz

OYAK Grubu Şirketlerinin sürdürülebilirlik yatırımlarına ve emisyon azaltımına yönelik çalışmalarına dikkat çeken OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Pek çok ülkede karbon emisyonu azaltma hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte dünya çapında endüstriler, buna uygun yol haritaları belirliyor. Geleceğe yatırım yapan şirketler net sıfır emisyon hedeflerini taahhüt ederek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için atılan bu adımlar şirketlerin küresel pazarlarda rekabet güçlerini korumalarını da sağlıyor. Net sıfır emisyon nihai hedefine yönelik belirlenen stratejileri uygulamaya alabilmek önemli. Bunun için net sıfır emisyon yol haritasının tasarlanması kadar, bu dönüşümü gerçekleştirecek yeteneklere, sürece ve yönetişime de ihtiyaç var” dedi.

OYAK’ın son sekiz yılda gerçekleştirdiği dönüşüm ve yapılanma ile geleceğin iş dünyasına şekil verdiğini vurgulayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

OYAK’ın başarı hikâyesinin sırrı değişime öncülük etme yeteneğinde yatıyor. Yaşadığımız değişim ve dönüşüm çağında, tüm sektörlerde sürdürülebilir büyüme, sorumlu üretim ve insan odaklı anlayışla hareket ediyoruz. Örnek başarılarımızla her alanda sürdürülebilir değer üretmeye odaklanıyor; ekonomiye, çevreye ve topluma yönelik sorumluluk bilinciyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevre ve yeşil dönüşüm ilkelerimize sadık kalarak sürdürülebilir üretime yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz.”

Sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman

Erdemir ve İsdemir’in yeşil dönüşüm yolculuğu kapsamında 3 milyar doların üzerinde yatırım planlandığını belirten OYAK Genel Müdürü Erdem, “Ülkemizin en değerli sanayi varlıklarından Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm konusunda yol haritasını başarıyla oluşturdu. Kısa dönemli hedefimiz olan, üretilen ham çelik başına karbon emisyonlarımızı asgari yüzde 25 oranında azaltmak için Erdemir ve İsdemir’de 3,2 milyar dolarlık bir dönüşüm yatırımını 2030 yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bu projeler kapsamında yıllık 1 milyon 710 bin MWh elektrik üretimi kapasiteli GES kurulumu da bulunuyor. Projeler için ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik koşullu yurt dışı finansman kaynaklarını kullanmayı planlıyoruz. Şirketlerimizin yeşil dönüşüm için belirlediği plan ve net sıfır emisyon hedefi, hem ülkemiz demir çelik sektörüne rol model olacak hem de sektörün geleceğine yön verecek. Binalar, otomobiller, beyaz eşyalar, elektronik gereçler gibi neredeyse hayatın her alanında önemli yere sahip olan çeliğin üretiminde yaşanacak bu dönüşüm, tüm sektörlerin bu alandaki yolculuğunun da öncüsü olacak. Erdemir ve İsdemir’in ham çelik kapasitesi 2030’a kadar 13 milyon tona ulaşacak. 2016 yılından bu yana yeşil dönüşüm konusunda çalışan ve yatırımlar yapan Erdemir ve İsdemir, atacağı adımlarla sektöre yol göstermeye devam edecek” diye konuştu.

Yeşil dönüşümün adımları ve süreçleri planlandı

OYAK Maden Metalürji Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı Serdar Başoğlu, 58 yıldır tüm faaliyetlerinde sektörün lider oyuncusu olmanın verdiği sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi. Başoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir ekonomik değer taşıyan şirketlerimiz Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye yönelik adımları atma konusunda kararlılığını ortaya koyarak yol haritasını oluşturdu. Müşterilerimizin, yatırımcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde şirketlerimizde yeşil dönüşümü tamamlamaya yönelik kritik adımları ve bu adımların devreye gireceği süreçleri planlandık. OYAK Maden Metalürji Şirketleri olarak, sera gazı emisyonlarımızı analiz ederek artışa neden olan emisyon kaynaklarını tespit ediyor ve iyileştirmeye yönelik aksiyonları planlıyoruz. Bu kapsamda şirketlerimizde bugüne kadar enerji verimliliği çalışmaları, üretimde hurda kullanımının artırılması ve HBI (sıcak briketlenmiş demir) kullanımı gibi faaliyetlerle emisyon azaltımı için ön çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerinin gelişimini takip ederek, fizibilite çalışmaları ile net sıfır yol haritamızı şekillendirdik. 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmak hedefiyle başladığımız yeşil dönüşüm yolculuğumuzda karbon emisyonunu azaltıcı, enerji verimliliği sağlayacak iyileştirme ve yatırım faaliyetlerimizle sürdürülebilir geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Başoğlu 3,2 milyar dolarlık yatırımın yüzde 70-80’inin dış kaynaklardan sağlanacağını kaydetti. Başoğlu, yeşil dönüşüm için erişimi kolay finans kaynaklarının kullanılacağını söyledi.

Erdemir ve İsdemir’den emisyonu azaltacak adımlar

-       Sera gazı emisyonlarına yönelik analiz çalışmalarıyla proseslerde emisyon miktarında değişime neden olan kaynaklar tespit ediliyor ve azaltılmasına yönelik çözümler üretiliyor.

-       Enerji verimliliğini artıran teknolojik yenilikleri devreye alma, açığa çıkan yan ürün gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanma, sistematik ölçüm ve izleme ile enerji kayıplarını en aza indirme odaklı çalışmalar yürütülüyor.

-       Yeni kurulacak hurda toplama/işleme merkezi ve pelet tesisi ile çelik üretiminde hurda ve pelet kullanımının artırılması ve bu sayede ton başına emisyonların azaltılması hedefleniyor.

-       Üretimin çeşitli süreçlerinde kullanılan kömürün yerine, emisyon faktörü sıfır olan biyokütlenin kullanılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

-       Türkiye’nin en büyük lisanssız güneş enerji santralinin (GES) kurulumuna yönelik yatırımlar ile üretimde ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefleniyor.

-       Çeliğin yüzde 100 geri dönüştürülebilir olma özelliği ile Elektrikli Ark Ocağı teknolojisiyle de üretim yapılmasına yönelik yatırımlar planlanıyor.

-       Net sıfır hedefine ulaşmak için orta vadede daha çevreci olan doğal gaz bazlı DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojisi ile üretim de Erdemir ve İsdemir’in stratejileri arasında yer alıyor.

-       Gelecekte, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve elektrolizörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte DRI tesislerinin doğal gaz yerine yeşil hidrojen ile çalıştırılması hedefleniyor.

-       2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için Erdemir ve İsdemir’in yeşil dönüşüm stratejileri arasında Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojileri de yer alıyor.