Yatırımcı İlişkileri

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

1 Kuruş nominal değerli A Grubu hisse senedi üzerinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) adına intifa hakkı tesis edilmiş olup, A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi olarak ÖİB tarafından kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. A Grubu’na tanınan diğer haklar Esas Sözleşmemizin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

© 2020 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.