Yaklaşımımız

“Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımının temelini oluşturduğu OYAK Sürdürülebilirlik Stratejisi; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlayan yaklaşımı, Grubumuzun da bu alandaki çalışmalarının temelini oluşturuyor.

Tüm OYAK şirketleri gibi OYAK Maden Metalürji olarak biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. OYAK'ın sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkeler ve OYAK bünyesinde bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler Sürdürülebilirlik Raporları’nda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Çelik, modern dünyanın en önemli mühendislik ve yapı malzemesidir. Yaşamımızın her alanında kullanılan çelik olmadan, gelişme ve kalkınmadan söz edilemez. Çelik, gelecek yüzyılda da sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

İnsanlığın gelişiminde temel bir rol oynayan çelik sektörü, küresel düzeyde çelik talebini sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için hayata geçirdiği uygulamalarla, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın çevresel etkilerin ve çevreyle ilgili yetersizliklerin önemli ölçüde azaltılarak, insan refahının ve sosyal adaletin iyileştirildiği bir model olarak tanımladığı yeşil ekonomiye destek oluyor.

Çelik, 2030-2050 yolculuğunda ve sürdürülebilir yeşil ekonomide önemli bir role sahip olmakla birlikte yeşil ekonomiye olanak sağlayan teknoloji ve sektörler için de kritik bir ürün olarak yer alıyor. Yenilenebilir enerji, kaynak, enerji verimli binalar, düşük karbonlu ulaşım, yakıt tasarruflu ve temiz enerjili araçlar ve geri dönüşüm tesisleri altyapılarının var olmasında çelik önemli bir yerde duruyor.

Grubumuz üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliğinde gerçekleştirdiği sürekli gelişme, çevresel etkilerinin minimize edilmesine yönelik çalışmaları, kullanıcı sektörlerin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri, geri dönüşüm ve yeniden üretim, doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam, çalışanlarının ve toplumun refahına sağladığı katkı ile sürdürülebilir gelişme doğrultusunda sorumluluklarını üstlenerek yerine getiriyor.

OYAK Maden Metalürji, yasal mevzuata uyum, enerji, su ve karbon yönetimi olarak başlayan sürdürülebilirlik yolculuğunda uzun dönem güçlü finansal performans ve verimlilik için teknolojik inovasyonu sürdürülebilirliğin ana ilkesi olarak benimsiyor. Sürdürülebilir yeşil ekonomide önemli bir yere sahip olan OYAK Maden Metalürji beklentileri en üst düzeyde karşılama bakışıyla şekillendirildi.

1965 yılında üretime başlayan ve kapasitesini artırarak sürekli büyüyen Grubumuzun ana şirketi Erdemir; kuruluşundan bu yana ekonomik performansı, çevresel duyarlılığı, çalışanlarının ve toplumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik hassasiyeti ile tüm paydaşları için sürdürülebilir bir yapıda gelişimine devam ediyor. Grubumuz sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor.

Stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik hedeflerimiz: çelik üretiminin çevresel ayak izinin oluşturulması, yaşam döngüsünün desteklenmesi, yeniden kullanımın yaygınlaştırılması için yaşam döngüsü düşüncesinin ve akıllı ürün tasarımının teşvik edilmesi, atıkların geri dönüşüm oranlarının arttırılması olarak sıralanabilir.

© 2022 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.