Çevre Yönetim Sistemi

Erdemir çevre faaliyetlerine verdiği önemi kısa ve uzun vadeli stratejileri ile birlikte, belirlediği politikalar ve hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürüyor. Erdemir’in temel yönetim felsefesinde yer alan çevre koruma yaklaşımı ve anlayışı  “Erdemir Yönetim Sistemleri Politikası” ile tüm çalışanlar tarafından benimseniyor.

Çevre Politikamızın Temel İlkeleri

Tüm süreçlerimizi yasalara uygun, paydaşlarına değer yaratan, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütüyoruz.
İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetim Sistemleri politikamız; hedeflerle yönetime, hedeflerimize uygun kaynak sağlamaya, sürekli iyileştirmeye ve tüm çalışanlarımızın bilincini artırmaya dayanıyor.
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda teknik, ekonomik ve ticari değerlendirmeler sonucu çevreye en az atık veren teknolojileri uygulamak, hammaddenin etkin ve verimli kullanımı ile doğal kaynaklarımızı korumak.
Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek,
Atıkları kaynağında azaltmak, geri kazanımı geliştirmek ve teşvik etmek, toplayıp bertaraf etmek,
Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, içinde yaşadığımız toplum ve devleti de içine alan tüm sosyal paydaşlarımızı Erdemir’in çevreye bakış açısı, uygulamaları ve elde ettiği sonuçlar hakkında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve açık iletişim kurmak.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin başarıyla uygulandığı Erdemir’de sürekli gelişim felsefesi ve sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda Çevre Yönetim Sisteminin gösterge olarak yer aldığı Çevre Yönetim Süreci yaklaşımı benimseniyor.
Erdemir Çevre Yönetim Süreci; 3 ana parametreden oluşan (İzin ve Lisans Belgesi, Mevzuata Uyum ve Başarı ölçütleri) ve % puan üzerinden hesaplanan Çevre Performans Endeksi ile izleniyor.
Çevre Performans Endeksimizin bileşenleri su tüketimi ve resirkülasyon suyu miktarı, atıksu analizleri, emisyon ölçümleri, katı atık geri kazanım oranları, ISO 14001 ÇYS’nin iyileştirme faaliyetleri, mevzuata uyum, çevre kazaları, yatırımlar/projeler ve ilerleme yüzdeleri gibi parametreleri içerir. Bu parametreler alt kırınımları da dâhil olmak üzere sürekli izlenir, değerlendirilir ve çevresel etki ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması, atıkların geri kazanım oranının arttırılması amacıyla iyileştirme çalışmalarımızda kullanılır. Ayrıca yeni yatırımların Çevresel Etki Değerlendirme raporlarına veri sağlar.

OYAK Maden Metalürji Sürdürülebilirlik Direktörlüğü, organizasyonel olarak tüm çevre yönetim faaliyetlerimizi yürütür ve çevre performansımızı üst yönetime raporluyor. Üst yönetimimiz çevre faaliyetlerimizi değerlendirir ve sektörümüz için önemli olan çevre faktörleri, ülkemizdeki mevzuat ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda yönetim stratejilerimizde yer alıyor. Stratejik iş planımızdaki çevre hedeflerimiz, bireysel hedeflere kadar indirgenerek yayılımı sağlanıyor.

2014 yılı içerisinde Grubun sürdürülebilirlik yönetiminde stratejilerin belirlenmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla Sürdürülebilirlik Direktörlüğü yapılandırıldı. Direktörlük, Grubun sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarında, ilgili birimlerle işbirliği içinde genel prensiplerin belirlenmesi çalışmalarını yürütüyor, koordine ediyor, izliyor ve Yönetim Kurulu Başkanına raporluyor.

© 2022 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.