İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimizdir.

Tüm süreçlerimizde her kazanın önlenebilir olduğu ilkesiyle hareket eder, riskleri minimize ederek kazasız üretim yapma hedefiyle çalışıyoruz. Örnek davranışların ödüllendirildiği, dünya standartlarında koruyucu malzeme temini gibi iş motivasyonunu artıran iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yürütüldüğü Grubumuzun İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikasında belirtilen ilkeler doğrultusunda “Kazasız Çelik” anlayışıyla hareket etmeyi taahhüt ediyoruzeriz. Bu ilkeler;

  • Risk yönetimi uygulayarak kazasız çelik üretmek,
  • Çalışma ortamlarını güvenli hale getirerek çalışanların sağlıklarını korumak,
  • Sürdürülebilir güvenlik kültürünü çalışanların sahiplenmesini sağlamaktır.

Grup şirketlerimizin uyguladığı TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlere; İSG kurul toplantıları, ünite İSG kurul ve alt kurul toplantıları, haberli-habersiz güvenlik turları, “kazaya ramak kaldı” ve “Tehlike Bildirimi”uygulamaları, acil durum tatbikatları, ünitelerde doğrudan İş Güvenliği mühendisleri görevlendirilmesi ve Erdemir Grup İç İletişim Gazetesi “Çelikten Gelecek” içeriğinde İSG uygulamalarının düzenli olarak paylaşılması örnek teşkil ediyor.

Erdemir’de 2006 yılında İş Güvenliği performansını yükseltmek, hedef odaklı, sistematik çalışmayı “iş yapma felsefesi” haline getirmek amacıyla, hizmet verdikleri ünitelerin faaliyet konularına göre Türkiye’de bir ilk olarak “sektörel” bazda uzmanlaşmış bulunan “ünite iş güvenliği mühendisleri” uygulamasını hayata geçirdik. Ünite İş Güvenliği mühendisleri ile birlikte İş Güvenliği Müdürlüğü bünyesinde, iş güvenliği uzmanlığında en yüksek seviye olan ve çalışanlara her türlü tehlike sınıfında çalışma yetkisi veren A sertifikasına sahip 25 İş Güvenliği Uzmanımız ile 2 B Sınıfı, 6 C Sınıfı Sertifikaya sahip İş Güvenliği Uzmanımız bulunuyor.

2016 yılında İSG eğitimlerinin toplam eğitimler içindeki payı Erdemir’de %47 olup, çalışan başına 18,2 saattir.


Erdemir İSG Göstergeleri
2016 2015 2014 2013 2012
Zorunlu İş Eğitimi (Katılımcı Saat) 90.170 94.160 99.896 59.931 8.266
İlave İSG Eğitimi (Katılımcı Saat) 14.826 9.864 11.537 121.342 84.707
Toplam İSG Eğitimi 104.996 104.024 111.433 181.273 92.973
Kişi Başı Verilen Eğitim (Saat) 18,62 17,24 16,21 26,20 14,02
Önlemi Alınan Kazaya Ramak Kaldı (Adet) 130 133 206 246 252
Önlemi Alınan Tehlike Bildirimi (Adet) 2104 1371 1280 1244 1205
Diğer İSG İyileştirmeleri Adedi 3597 2119 2728 2175 2837

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS), 16 Kasım 2016 günü 2’nci kez düzenlediği Altın Eldiven ve Altın Öneri İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yarışmalarında Erdemir, toplam 135 başvuru arasından “Güvenli Rampa Uygulaması” ile Altın Eldiven kategorisinde ödül almıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nın 8-11 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlediği “8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” na Erdemir adına 3 adet sözlü sunum, 6 adet Poster Sunum ile katılım sağlanmıştır.

© 2017 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.