Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Grubumuz, Kaliteli Üretim İlkesi Doğrultusunda Yürüttüğü Modernizasyon Ve İyileştirme Faaliyetlerine Devam Ederken, 2017’yi Üretim Ve Satış Alanlarında Yeni Rekorlarla Kapattı.

Değerli paydaşlarımız,

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2017 yılında, tüm zamanların en güçlü performansını kaydetti.

2017 yılı stratejisini, “güçlü temellerimiz üzerinde büyüme” olarak belirleyen OYAK Maden Metalürji Grubu, üretim ve verimliliğini artırdı, güçlü operasyonel ve mali sonuçlara imza attı; özetle Türkiye ekonomisi ve paydaşları için kalıcı değer üretmeye devam etti.

Grubumuz, kaliteli üretim ilkesi doğrultusunda yürüttüğü modernizasyon ve iyileştirme faaliyetlerine devam ederken, 2017’yi üretim ve satış alanlarında yeni rekorlarla kapattı.

Küresel ekonomide güçlü ve yaygın büyüme

2017 yılında, dünya ekonomisindeki büyüme global ekonomik krizden sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. 2016’nın ikinci yarısında başlayan toparlanma, 2017 yılında ivmesini artırdı ve uzun bir aradan sonra yeniden güçlü ve yaygın küresel büyüme dönemine girildi.

Dünyanın en büyük emtia tüketicileri ABD ve Çin’in ekonomik performansının yanı sıra küresel sanayideki güçlenme, emtia fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Çelik tüketiminin en önemli parametrelerinden olan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) değerleri, hem küresel hem de bölgesel düzeyde tarihi yüksek düzeylere ulaştı.

2010-2016 döneminde yıllık ortalama %6,7’lik büyüme kaydeden ülkemiz ise 2017’de küresel kriz öncesi performansına yeniden yaklaştı. Türkiye’nin 2017 yılını %7 seviyesinde bir büyüme ile kapattığı tahmin ediliyor.

Küresel ölçekte artan talep, çelik fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Dünya ham çelik üretimi, 2017 yılında %5,3 artarak 1,7 milyar tona ulaştı. Resmi kapasite kullanım oranı ise %70 seviyesini aştı.

Türkiye, aynı süreçte ham çelik üretiminde yeni bir rekor kırdı. Güçlü iç talep ve canlı ihracat pazarları, çelik üretimi ve tüketiminin bir önceki senenin üzerine çıkmasını sağlayan etmenler oldu. Çelik üretimi %13 artışla 37 milyon tonu, tüketimi ise %5,5 artışla 36 milyon tonu buldu.

Kanaatimizce sektörümüz 2018 yılında da güçlü ve canlı görünümünü sürdürecek, üretim ve tüketim artışı devam edecektir.

2017’de hissedar ve paydaş değerini pekiştiren bir performansa imza attık.

2017 yılında, Grubumuzun ana faaliyet teması “sürdürülebilir kârlılık” olurken, mevcut kapasitelerimizi maksimum seviyede kullanmaya odaklandık.

Tüm girdilerimizi verimli kullanarak maliyetlerimizi düşürmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik.

Maliyet tabanımızı dünya çelik sektörü ortalamasına paralel ve rekabetçi bir noktada dengelerken, verimlilik alanındaki iddiamızı, sürdürülebilirliğimizi her yönüyle destekleyen bir boyuta taşıdık. Kapasite kullanımında dünya ortalamasının üzerine çıktık.

Grubumuz 2017 yılında 9,2 milyon ton ham çelik üreterek Türkiye toplam üretiminin %25’ini tek başına karşıladı. Yıl içinde toplam 8,96 milyon ton nihai ürün satışı gerçekleştiren OYAK Maden Metalürji Grubu, yassı çeliklerde 14 yeni kaliteyi ürün gamına ekledi. İhracatını bir önceki yıla göre %10 artıran Grubumuz, geniş bir coğrafyada 45 ülkeye 1,2 milyon ton ihracat gerçekleştirdi.

Grup şirketlerimizden Erdemir ve İsdemir’de 2017 yılı kapasite kullanım oranı %97 olarak gerçekleşti. Bir diğer önemli gösterge olarak kabul edilen nihai mamul üretimi için harcanan işçilik saati ise Erdemir’de 2,64 adam saat/ton, İsdemir’de ise 1,82 adam saat/ton olarak kaydedildi.

Grubumuz, operasyonel boyutta elde ettiği başarılarını finansal performansına da taşıdı ve başta hissedarı ile yatırımcısı olmak üzere paydaşlarına sunduğu değeri geliştirmeye devam etti. 2017 yılında, aktif büyüklüğümüz 7,5 milyar ABD dolarına ulaşırken, FAVÖK değerimiz %67 artışla 1.496 milyon ABD doları, 2017 yılı FAVÖK marjı %29,2 oldu. 2017 yılı net dönem kârımız 1.030 milyon ABD doları, net kâr marjımız ise %20,1 olarak gerçekleşti.

Mali başarımız, 2017 yılı hisse performansımıza da yansıdı. Borsa İstanbul verilerine göre, Erdemir piyasa değer artışında 17 milyar 80 milyon TL ile değeri en çok artan ikinci şirket oldu. Yıl sonu itibarıyla BIST 100 endeksi %48 artış gösterirken, Erdemir hissesi %95 oranında artış kaydetti. İSDEMİR ise, BİST’in piyasa değeri en çok artan şirketleri arasında yer alma başarısı gösterdi.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kaydedilen operasyonel ve mali sonuçlar, 2017 için belirlediğimiz ana hedefe her yönüyle ulaştığımızı işaret ediyor.

Ürün çeşitliliğimizi geliştirmeye devam ettik.

Ürün çeşitliliğini geliştirmek, OYAK Maden Metalürji Grubu açısından doğal bir döngü ve aynı zamanda vazgeçilmez bir hedeftir. Grubumuz, sürekli geliştirdiği ürün yelpazesiyle müşterilerinin beklentilerini üst seviyede karşılamaya ve rekabetçi konumunu geliştirmeye odaklıdır.

İsdemir’de üretimi ve verimliliği optimize etme hedeflerimiz kapsamında Linde Gaz ortaklığında hayata geçirdiğimiz yeni Hava Ayrıştırma Tesisi, 2017 yılsonu itibarıyla faaliyete geçti. İsdemir sahasında oksijen, azot ve argon üretim kapasitesini artıran bu projeyi, ürün geliştirme çalışmalarımıza dolaylı katkı yapacak ve daha da önemlisi maliyet tabanımızı destekleyecek bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Montajı devam eden galvanizleme hattı, otomotiv sanayisinin ihtiyacı olan geniş galvanizli malzemelerin yanı sıra ithal edilen bir kısım malzemenin de Türkiye’de üretilmesini sağlayacaktır.

Grubumuz, ayrıca, yüksek katma değerli ve aşınmaya karşı dirençli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisinin kuruluş çalışmalarına da başladı.

Ar‑Ge alanındaki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Her geçen dönem yeni dinamiklerin oluştuğu, rekabet koşullarının çok sayıda parametreye bağlı geliştiği küresel bir sektörün iddialı bir üyesiyiz.

Bu nedenle, yeni ürün ve üretim teknolojileri geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak ve müşterilerimizin ürün ve hizmet beklentilerine cevap verebilmek büyük önem taşıyor.

Bu büyük denklemde Ar‑Ge faaliyetlerini geleceğimizin belirleyicisi ve temel bir yetkinlik olarak kabul ediyoruz.

Bu doğrultuda, Erdemir Ar‑Ge Simülasyon Merkezi’ni geliştirme yatırımımıza 2017 yılında devam ettik. Hammadde Ar‑Ge Simülasyon ve Ürün Geliştirme Ar‑Ge Simülasyon laboratuvarı projemizin 1. fazı başarıyla tamamlandı. 2018 yılında daha da güçlü bir altyapıyla hizmet sunmaya devam edecek olan Ar‑Ge Merkezimiz, kurumsal yetkinliklerimize, dayanıklılığımıza ve müşterilerimize sunduğumuz değer önerisine kilit katkı yapacaktır.

İnsana yatırım, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun önceliğidir.

İnsan kaynağımızı en önemli varlığımız ve geleceğimizin mimarları olarak kabul ediyoruz.

Geleceğe odaklanırken, insan kaynağımızı geliştirmeye, güncel yetkinliklerle donatmaya kararlıyız. Bu doğrultuda eğitim faaliyetlerimize büyük önem veriyor, sektörümüzde en iyi uygulama olarak literatüre geçeceğine inandığımız projelerle yarına ilerliyoruz. Diğer taraftan, insan kaynağı alanındaki yenilikçi yönetim uygulamaları ile Grubumuza artı değer katmayı hedefliyoruz.

Grup geneline yayma aşamasında olduğumuz Yetenek Yönetimi ve Mükemmellik Modeli ile bünyemizdeki yetenekleri keşfetmeye ve öne çıkarmaya odaklıyız.

İnsan kaynağı düzleminde büyük önem verdiğimiz bir konu iş sağlığı ve güvenliğidir (İSG).

Hedefimiz Grubumuzda “sıfır kaza” seviyesine ulaşmaktır. 365 gün boyunca kayıtlı kaza yapmamış bir çelik üreticisi unvanını elde etmek temel bir önceliğimizdir.

İnsana yakışır bir çalışma ortamını Grubumuzun tüm ünitelerinde hedefliyor; iş sağlığı ve güvenliğini iş sürekliliğinin temeli olarak kabul ediyor, süreç güvenliği alanında önemli adımlar atıyoruz.

İSG alanındaki bilgi birikimimizi, deneyim ve uygulamalarımızı Grup ölçeğinde sistematik olarak paylaşıyor, İSG performans metriklerimizi sürekli izliyor, denetimlerimizi periyodik olarak yapıyor ve gerekli aksiyonları proaktif bir şekilde alıyoruz.

İSG konusunu “Güvenli Üretiyorum” projemizle yönetimsel bir odak alanı olmanın ötesine taşıyor, ülkemizde daha önce herhangi bir işletmede örneğinin görülmediği bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak ele alıyoruz.

2018, OYAK Maden Metalürji Grubu’nun uzun vadeli stratejilerini şekillendirdiği bir yıl olacaktır.

Uzun vadeli stratejimiz, rekabet gücümüzü her yönüyle geliştirecek büyüme adımlarını atmamızı öngörüyor.

Grubumuz, uzun vadeli liderliğini pekiştirmek üzere,

  • küresel ve ulusal piyasalardaki lider ve rekabetçi konumunu geleceğe taşıyacak yeni yatırımları gerçekleştirerek kapasitesini artırmaya ve
  • nitelikli ürün çeşitlemesini geliştirmeye

yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye’de organik olarak büyümeyi ve piyasaların sunduğu potansiyeli proaktif bir yaklaşımla değerlendirmeyi önceliklendiren Grubumuz; kapasite yatırımları ve yeni atılımlarla pazar payını geliştirmenin ötesinde verimlilik, Ar‑Ge ve inovasyon, insan kaynağının etkin ve doğru yönetimi gibi pek çok alanda da güçlü kazanımlar elde etmek amacıyla çalışıyor.

Paydaşlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.

Grubumuz, 2018 ve sonrasında yeni hamlelerle büyümeyi, global çelik piyasasının sunduğu olanakları doğru stratejilerle performansına yansıtmayı ve küresel çelik sektörü ortalamalarının üzerinde büyümeyi hedefliyor.

Takım çalışmasında kaydettikleri başarıyla seçkinleşen şirketlerimizin yönetim ekipleri ile 12 bine yakın çalışanımızın, Yönetim Kurulumuzun kılavuzluğunda, Grubumuzu büyüme hedeflerine kolaylıkla ulaştıracağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle şahsım ve ekibim adına, yerli ve yabancı müşterilerimiz, hissedarlarımız ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarım.


Süleyman Savaş Erdem

Yönetim Kurulu Başkanı

© 2017 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.