Eğitim

Erdemir; çalışanların mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı, yetkin, katılımcı ve yeniliğe açık iş gücü profilini genişletmeyi hedeflemekte, stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine, Kalite, İSG, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri Politikasının temel ilkelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Şirketimiz, çalışma sürelerinin her aşamasında mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmaya büyük önem veriyor. Buna yönelik olarak, çalışanlarına mesleki/teknik, işbaşı, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel gelişim, liderlik ve yetenek yönetimi programları gibi birçok alanda eğitimler düzenlemekte olup, farklı kademedeki yöneticileri için farklı liderlik programları yürütmektedir. Bunun yanında kurumsal gelişim ve performansı arttırmaya yönelik olarak şirket içi mentörlük programı da başlatılmıştır.

Mesleki/Teknik, Kişisel Gelişim, Yöneticilik ve Zorunlu Eğitimler

Şirket Katılımcı Saat
EREĞLİ 28.705 239.300
İSTANBUL 315 293

Staj Programları

Erdemir, sağladığı staj imkânları ile gelecekte çalışma hayatına katılacak gençlerin mesleki bilgilerinin artmasını sağlarken, kurumsal bir şirket deneyimi kazanmalarına da destek oluyor. Öğrenciler, staj sürelerinde çeşitli kişisel gelişim eğitimlerine tabi tutulmakta, kendilerine verilen bir proje çalışmasına katılmakta ve bununla ilgili bir sunum gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, Üniversite–Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatına daha iyi adapte olabilmeleri için uzun dönemli staj imkânı da sağlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Programları

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında, şirketimizin çeşitli ünitelerinde çalışan Mavi Yakalı çalışanların mesleki yeterlilikleri tespit edilmiş durumdadır. İmzalanan protokoller gereğince, bu kapsamdaki eğitimler teorik ve pratik uygulamalı olarak şirketimizde gerçekleştirilmekte ve katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Mesleki Sertifika verilmektedir.

Sürekli İyileştirme

Şirketimizde kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olan sürekli iyileştirme anlayışı, öneri sistemleri ,takım çalışmaları, ileri istatistiksel araçlar içeren deney tasarımı projeleri gibi pek çok iyileştirme aracıyla hayat buluyor. Her kademeden çalışanlarımız gerek sundukları öneriler, gerekse yer aldıkları takım çalışmalarıyla iş sağlığı güvenliği, müşteri memnuniyeti, kalite, verimlilik artışı gibi hemen her alandaki performansımızın geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Erdemir, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmayı temel öncelikleri arasında görüyor. Ereğli’de bulunan tam donanımlı sağlık merkezleri aracılığıyla koruyucu hekimlik, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici çalışmalar, istirahatli çalışanların tedavi takip hizmetleri, dozimetre radyasyon takibi, istirahatli personelin SGK ödeme işlemleri, personel ve yakınlarına cenaze hizmetleri, tam donanımlı acil müdahale ve ambulans hizmeti, ilkyardım ve acil tedavi hizmetleri yürütülüyor. Erdemir, çalışanlarına yönelik sertifikalı ilkyardım eğitimlerini de aralıksız sürdürüyor.

Erdemir, yasal gerekliliklerin ötesinde çalışanlarının bir araya geleceği paylaşım ortamları ve sosyal yaşam standardını yükselten imkânlar sunuyor. Ereğli’de bulunan restoranlar, kreşler, sportif ve kültürel aktivite sahaları, misafirhaneler, plaj gibi birçok sosyal tesis ile çalışan ve ailelerine hizmet veriliyor. Çalışanların servis, yemek, temizlik ve lojistik ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyor.

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

Erdemir’de 4 yıldır, meydana gelen kazaların kök nedenlerine inmek, alınacak önlemleri belirlemek, reaktif önlemlerden proaktif sonuçlar çıkarabilmek amacıyla Kaza Analizi uygulanıyor. İş kazalarının iş, insan ve ortam faktörü kriterlerine göre analiz edildiği bu uygulama ile alınması gereken önlemler tespit ediliyor ve istatistiksel sonuçlar ile yapılması gereken çalışmalar belirleniyor.

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, alt işveren kavramı üzerinde dururken, güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Erdemir’e hizmet edenlere, alt işveren - çalışan ayrımı gözetilmeksizin farklı risklere karşı farklı konularda eğitimler veriliyor. 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Erdemir çalışanları ve alt işveren çalışanlarına yönelik toplam 188.427 adam-saat eğitim verildi.

Kongre, Zirve, Konferans ve Seminerler

Erdemir, çalışanların mesleki anlamda gelişimlerini ve yeni teknolojileri takip etmelerine katkı sağlamak amacıyla, yıl içerisinde çeşitli yurtiçi ve yurtdışı firmaların ürün ve teknolojilerini tanıma imkânı sunuyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Zirvesi, Kalite Kongresi, Ankiros Fuarı, Enerji Verimliliği Kongresi, Win Fuarları gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere gerek katılımcı, gerek sponsor, gerekse de sunum yaparak katkı sağlanıyor.

© 2022 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.